Vi utfører flytteoppdragene enten de er store eller små,
om de skal utføres lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

 Alle oppdrag er av interesse for oss, og ingen av
oppdragene er for store eller små.